Gransholms Bruks Fastigheter

-Historiska fakta


Gransholmsbruk vilar på historisk mark med näringslivsanor från 1500-talet. Under 200 år, framtill 1977, tillverkades papper på Gransholms bruk.År 1790 anladesett finpappersbruk, senare även enpapperförädlingsverk.


1930 hade pappersbruket 165 anställda.I början på 1800-talet invigdes en damm och vattenanläggning som gav kraft till bruket. Idag är fortfarande två turbiner i drift och under 2014 inleds en modernisering av kraftverksanläggningen. Lokalerna hyrs idag av ett antal företag av varierande storlek inom diverse branscher. Vi kallar detta för Gransholms Bruks Företagsby.

Sybarit

- Fakta bakom ordet


Omkring 720 år f. Kr, grundades staden Sybaris av Isis av Hellas och utnämndes till en forngrekisk koloni. Den var belägen vid Tarantobukten på det som idag skulle benämnas som just norr om hälen av den italienska stöveln.


Sybaris växte snabbt och befolkningen skaffade sig snart ett rykte om ett liv i lyx och lättsinnigt leverne. Sybariterna, som de kallade sig, levde för stunden och njöt verkligen av livets goda.


Kolonin förstördes tyvärr och dess invånare fördrevs därifrån av invånarna ifrån grannstaden Crotona år 511 före Kristus. Efter två misslyckade försök att återerövra staden byggdes staden Thuri upp istället i närheten av de gamla ruinerna av forna Sybaris.


Historien berättar att de även där fortsatte sitt leverne som äkta sybariter….