Elproduktion

-Miljövänligt energi


Gransholms kraftstation består idag av två turbiner som genererar el tillräckligt för att försörja 125 villor med miljövänlig energi.

År 2015 bytte vi ut den stora kaplanturbinen mot en ny med effekten 390 kW. Vi erhöll därmed nya elcertifikat och har fått en mycket driftsäkrare produktion. Den äldre francisturbinen från 1905 fungerar fortfarande och har en effekt på ca 100 kW.


All energi som idag produceras levereras till Bixia AB.