Markexploatering

Värendshem AB är ett bolag som är samägt tillsammans med Quantify AB och Dynacon Construction AB. Vi uppför bostäder, kontor ovh lokaler i Växjöregionen.


Värendshem är ett samarbete mellan Gransholms Bruks Fastigheter AB, Quantify AB och Dynacon Fastigheter AB, med gedigen erfarenhet inom fastighetsutveckling, byggnation och finansiering skapar vi boende som inte behöver kosta skjortan. Detta genom att hitta nya och moderna sätt att bygga och tänka.


Värendshems ambition är att utveckla nya områden framförallt lokalt i Växjö där vi blandar olika upplåtelseformer såsom bostadsrätter, äganderätter och även hyresrätter. Vi vill skapa bostäder med hög kvalitet men åndå till ett tillräckligt lågt pris för att kunna erbjuda ett boende för alla.


Vill du läsa mer om Värendshem kan du klicka här.


Arketyphus är ett bolag som är samägt tillsammans med Eksjöhus Bostad AB.

Vi förvärvar mark, exploaterar och bygger bostäder för vidare försäljning i Växjöregionen.


Vill du läsa mer om Arketyphus kan du klicka här.


Kapitalförvaltning

Ett av våra verksamhetsområden är handel med aktier och andra värdepapper.


Andra affärsideér?

Vi har ett stort intresse av att arbeta med både nya och andra etablerade affärsidéer för att bredda vår verksamhet.

Vi inleder gärna en diskussion om detta. Hör av er...