Annan verksamhet

Byggentreprenad

__________________________________________________________________________

Genom vårt bolag Bygga Bo i Växjö AB, utför vi renovering och nyproduktion av bostäder och lokaler. 

Exempel på arbeten vi utför är snickerier, kakel & 

klinker, målning, putsning, takläggning, plåtarbeten, etc. 

Vi kan också utföra totalentreprenad inklusive el, VVS, ventilation och markarbeten etc. , där vi står hela projektet, tex en villa eller ett sommarhus.

  

Markexploatering

_______________________________________________________________________

Arketyphus är ett bolag som är samägt tillsammans med Arkitektbolaget AB.

Vi förvärvar mark, exploaterar och bygger bostäder för vidare försäljning i Växjöregionen.


Värendshem AB är ett bolag som är samägt tillsammans med Quantify AB.

Vi uppför både bostads- och hyresrätter i Växjöregionen. 

  

Kapitalförvaltning

Ett av våra verksamhetsområden är handel med aktier och andra värdepapper.


Andra affärsidéer

__________________________________________________________________________

 Vi har ett stort intresse av att arbeta med både nya och andra etablerade affärsidéer för att bredda vår

 verksamhet.  

 Vi inleder gärna en diskussion om detta.

  

  

Upphovsrätt © Sybarit Capital. Alla rättigheter förbehålles / Copyright

Trots att stor omsorg ägnats åt att tillförsäkra riktigheten av informationen på hemsidan, åtar sig Sybarit Capital AB eller andra bolag i koncernen inte något ansvar för den.  

Sybarit Capital AB eller andra bolag i koncernen tar sig rätten att utan förvarning göra ändringar eller uppdateringar med avseende på innehållet i hemsidan eller dess format vid vilken tid som helst.