Jägarevägen 5 - Gemla

Modern industrilokal

  

Bildbeskrivning

Byggnaden är uppförd 1990. Det ursprungliga ändamålet med byggnaden var produktion av plåtdetaljer för industrin.

 

 

 

Lagerhus

  

Bildbeskrivning

I den 800 kvm stora lokalen finns bra möjligheter för lager.

Produktion

  

Bildbeskrivning

Lokalerna hyrs idag ämpar sig utmärkt för både produktion, lager och kontor. Lokalerna blir tillgängliga för uthyrning fr.o.m. 1/1 2021

  

Upphovsrätt © Sybarit Capital. Alla rättigheter förbehålles / Copyright

Trots att stor omsorg ägnats åt att tillförsäkra riktigheten av informationen på hemsidan, åtar sig Sybarit Capital AB eller andra bolag i koncernen inte något ansvar för den.  

Sybarit Capital AB eller andra bolag i koncernen tar sig rätten att utan förvarning göra ändringar eller uppdateringar med avseende på innehållet i hemsidan eller dess format vid vilken tid som helst.