Gransholms Bruks Fastigheter AB

Lokalt ägande - större engagemang

Fastigheter

Bostäder & industrilokaler

  

En av våra långsiktiga strategier är att äga och förvalta fastigheter, främst i centrala Växjö.

Elproduktion

Gransholms Kraftstation

  

I Gransholm äger och driver vi ett eget vattenkraftverk med två turbiner. Varje år levererar vi miljövänlig el till motsvarande 125 villors årsbehov.

Byggentreprenad

 

Renovering och nybyggnation

  

Genom vårt bolag Bygga Bo utför vi renoveringsarbeten och nybyggnation av bostäder mm. 

Markexploatering

Bostadsutveckling

  

Genom Arketyphus AB och Värendshem AB förvärvar vi mark och bygger 

bostäder i Växjöregionen.

  

 Våra

 fastigheter

 Peter Iburg & Patrik Dahlberg

Gransholms Bruk

6500 kvm kontor, lager och produktionsytor.

I gamla Gransholms Bruks Fastigheter pågår ett nytt spännande arbete med att bygga upp Gransholms företagsby. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Jägarevägen 5 - Gemla

800 kvm modern lokal för plåtproduktion.

Jägarevägen 5 erbjuder moderna produktionsytor lämpade för 

plåtproduktion odyl. Denna fastighet blir tillgänglig för uthyrning fr.om. 1/1 2021.

Argus 7

573 kvm hyresfastighet på söder i centrala Växjö .

Fastigheten rymmer två större, samt 6 mindre lägenheter. Samtliga lägenheter är för närvarande uthyrda.

Nornan 6

335 kvm hyresfastighet på söder i centrala Växjö.

Fastigheten rymmer 4 treor samt 3 ettor. Alla lägenheter hyrs ut möblerade.   

  

  

Upphovsrätt © Sybarit Capital. Alla rättigheter förbehålles / Copyright

Trots att stor omsorg ägnats åt att tillförsäkra riktigheten av informationen på hemsidan, åtar sig Sybarit Capital AB eller andra bolag i koncernen inte något ansvar för den.  

Sybarit Capital AB eller andra bolag i koncernen tar sig rätten att utan förvarning göra ändringar eller uppdateringar med avseende på innehållet i hemsidan eller dess format vid vilken tid som helst.