Fastigheter

En av våra långsiktiga strategier är att äga och förvalta fastigheter, främst i centrala Växjö. 

Klicka på bilderna nedan för en närmare presentation av våra objekt.

Gransholms Bruk - Gransholm

  

Jägarevägen 5 - Gemla

  

Nornan 6 - Växjö

  

  

Upphovsrätt © Sybarit Capital. Alla rättigheter förbehålles / Copyright

Trots att stor omsorg ägnats åt att tillförsäkra riktigheten av informationen på hemsidan, åtar sig Sybarit Capital AB eller andra bolag i koncernen inte något ansvar för den.  

Sybarit Capital AB eller andra bolag i koncernen tar sig rätten att utan förvarning göra ändringar eller uppdateringar med avseende på innehållet i hemsidan eller dess format vid vilken tid som helst.