Miljövänlig energi

Gransholms kraftstation ligger utmed Helige å mellan Helgasjön och Åsnen. 

Åsystemet byter namn till Mörrumsån innan utloppet i Karlshamn.

Elproduktion

  

Bildbeskrivning

Gransholms kraftstation består idag av två turbiner som genererar el tillräckligt för att försörja 125 villor med miljövänlig energi.

År 2015 byttes vi den stora kaplanturbinen ut mot en ny med effekten 390 kW. Vi erhöll därmed nya elcertifikat och har fått en mycket driftsäkrare produktion. Den äldre francisturbinen från 1905 fungerar fortfarande och har en effekt på ca 100 kW.

 

All energi som idag produceras levereras till Bixia AB.

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

  

Upphovsrätt © Sybarit Capital. Alla rättigheter förbehålles / Copyright

Trots att stor omsorg ägnats åt att tillförsäkra riktigheten av informationen på hemsidan, åtar sig Sybarit Capital AB eller andra bolag i koncernen inte något ansvar för den.  

Sybarit Capital AB eller andra bolag i koncernen tar sig rätten att utan förvarning göra ändringar eller uppdateringar med avseende på innehållet i hemsidan eller dess format vid vilken tid som helst.