Argus 7 - Växjö

Hyresfastighet

  

Fastigheten inrymmer 8 lägenheter av varierande storlek.

En klassisk byggnad

  

Bildbeskrivning

Byggnaden är uppförd 1912, designat av arkitekt J.M Jansson och är uppfört som ett bostadshus. Huset har en mängd klassiska drag bevarade både exteriört och interiört.

Området

  

Fastigheten har ett utmärkt läge inom rutnätsstaden på Trädgårdsgatan / Vallgatan på söder i Växjö. 

  

Upphovsrätt © Sybarit Capital. Alla rättigheter förbehålles / Copyright

Trots att stor omsorg ägnats åt att tillförsäkra riktigheten av informationen på hemsidan, åtar sig Sybarit Capital AB eller andra bolag i koncernen inte något ansvar för den.  

Sybarit Capital AB eller andra bolag i koncernen tar sig rätten att utan förvarning göra ändringar eller uppdateringar med avseende på innehållet i hemsidan eller dess format vid vilken tid som helst.