Gransholms Bruks Fastigheter AB

Lokalt ägande - större engagemang

Fastigheter

Bostäder & industrilokaler

  

En av våra långsiktiga strategier är att äga och förvalta fastigheter, främst i centrala Växjö.

Elproduktion

Gransholms Kraftstation

  

I Gransholm äger och driver vi ett eget vattenkraftverk med två turbiner. Varje år levererar vi miljövänlig el till motsvarande 125 villors årsbehov.

Byggentreprenad

 

Renovering och nybyggnation

  

Genom vårt bolag Bygga Bo utför vi renoveringsarbeten och nybyggnation av bostäder mm. 

Markexploatering

Bostadsutveckling

  

Genom Arketyphus AB och Värendshem AB förvärvar vi mark och bygger 

bostäder i Växjöregionen

  

 Våra

 fastigheter

 Peter Iburg & Patrik Dahlberg

Gransholms Bruk

6500 kvm kontor, lager och produktionsytor.

Kontorsbyggnaden i Gransholm har moderna kontorsytor. Fastigheten hyrs idag av ventilationsföretaget Fresh AB.

Jägarevägen 5 - Gemla

800 kvm modern lokal för plåtproduktion.

Jägarevägen 5 erbjuder moderna produktionsytor lämpade för 

plåtproduktion odyl. och hyrs idag av Fresh AB.

Argus 7

573 kvm hyresfastighet på söder i centrala Växjö .

Fastigheten rymmer två större, samt 6 mindre lägenheter. Samtliga lägenheter är för närvarande uthyrda.

Candy Palm Road

180 kvm, 4 sovrum, 9 sovplatser och tre badrum.

För dig som vill semestra i Orlando erbjuder vi ett mycket prisvärt & lyxigt boende med alla bekvämligheter.   

  

  

Upphovsrätt © Sybarit Capital. Alla rättigheter förbehålles / Copyright

Trots att stor omsorg ägnats åt att tillförsäkra riktigheten av informationen på hemsidan, åtar sig Sybarit Capital AB eller andra bolag i koncernen inte något ansvar för den.  

Sybarit Capital AB eller andra bolag i koncernen tar sig rätten att utan förvarning göra ändringar eller uppdateringar med avseende på innehållet i hemsidan eller dess format vid vilken tid som helst.